2018-2019 ERASMUS

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (TSM) BAŞVURU SÜRECİ

 

 

Kimler Katılabilir?

 

İTÜ’de fiilen görev yapmakta olan     ® tam/yarı zamanlı akademik personel (en az doktor

ünvanına sahip)

® kadrolu veya sözleşmeli akademik personel

 

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.

 

Hizmet alımı yolu ile İTÜ’de istihdam edilen personel ile İTÜ arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Alanı

 

Personel ders verme hareketliliği, İTÜ’de ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde, kurumlararası anlaşmamız olan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Faaliyet Süresi

 

Personel ders verme hareketliliği bütçemiz, Erasmus+ programı kapsamında büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, bütçenin adil dağılımı açısından, ders verme faaliyeti daha uzun bir tarih aralığını kapsasa da, yapılacak ödemenin maksimum 3 günle sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür ve en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

 

Hibe Desteği

 

Personel ders verme hareketliliğinden faydalanan akademik personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Ülke grupları

Ülkeler

Günlük Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119 €

 

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

 

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.

 

Seyahat Mesafeleri

Hibe

10 - 99 km

20 Euro

100 - 499 km

180 Euro

500 - 1.999 km

275 Euro

2.000 - 2.999 km

360 Euro

3.000 - 3.999 km

530 Euro

 

Hibesiz (SIFIR Hibeli) Personel

 

Personel istediği taktirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer adaylarla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 09.07.2018

Başvuru Bitiş Tarihi: 06.09.2018

 

Başvuru Yöntemi

 

Hareketlilik 01.10.2018 – 30.09.2019 tarihleri arasında olabilir. Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, 09.07.2018 – 06.09.2018 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@itu.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ TSM Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir.

 

Seçim Kriterleri

 

Erasmus+ kapsamında (2014-2015 akademik yılından itibaren) personel ders verme hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

50 puan

Bir kez faydalanmış olmak

40 puan

İki kez faydalanmış olmak

30 puan

Üç kez faydalanmış olmak

20 puan

Dört kez faydalanmış olmak

10 puan

Beş kez ve üzeri faydalanmış olmak

0 puan

YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri olan herhangi bir yabancı dil belgesi* (belgenin ibrazı zorunludur)

Prof. ve Doç. ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, YDS 70 olarak,

İngilizce ders vermekte olan öğretim üyelerimiz, dersin CRN kodunun başvuru formuna yazılması halinde, YDS 80 olarak değerlendirileceklerdir.

(Ulusal Ajansın 2018 sözleşme dönemine yönelik El Kitabı gereği, dil kriteri eklenmiştir.)

% 50

 Karşı Kurumdan alınmış kabul mektubuyla (acceptance Letter) başvurmak  +10 puan

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak ya da gelen Erasmus değişimi öğrencilerine danışmanlık yapmış/yapıyor olmak

+10 puan

Engelli personel / Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10 puan

* Yabancı dil belgesinde geçerlilik süresi aranmamaktadır

**Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.

 

Gidilmesi Planlanan Üniversite

 

Personel ders verme hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilmektedir. İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde bulunan kurumlararası anlaşmaları inceleyebilir veya hareketlilik yapmak istediğiniz kurum listede yoksa, kurumlararası anlaşmalar için Uzman Sebla Kağnıcı ile irtibata geçebilirsiniz. Önemli olan başvuru yapılan tarihte bölümünüz/ programınız için tanımlanmış geçerli bir personel ders verme hareketliliği (teaching staff mobility - TSM) anlaşmasının mevcut olmasıdır.

 

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

https://www.dropbox.com/sh/jx6hksi8zqkgm71/AABci68adxaP2nfZERXEPP4aa?dl=0

 

Not: Anlaşmalar listesinin formatı güncellenmektedir. Temmuz ayının sonundan itibaren daha anlaşılır bir formatı web sitemizde bulabilirsiniz.

 

Yerleştirme Listesi

 

Yerleştirme listesi İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde Eylül ayı içerisinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

 

Yedek Liste

Yerleştirilememiş akademik personel, yedek liste olarak tutulacak ve herhangi bir iptal olması veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi halinde, yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan akademik personelle iletişime geçilecektir.


Untitled


PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ -
ASİL LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2:

Erasmus Koord./

Danışmanlık

KRİTER 3: Kabul Mektubu

KRİTER 4: Yabancı Dil

Nihai Puan

No

Ad-Soyad

Ülke

Puan

Puan

Puan

Puan

1

İlkay Özsev Yüksek

Fransa

50

10

10

90

115

2

Ersin Özuğurlu

Portekiz

50

10

0

80

100

3

İsmail Bayezit

Belçika

40

10

10

80

100

4

Oğuzhan Coşkunlu

İspanya

50

0

0

97,5

98,75

5

Hilmiye Özdilek Bozkurt

İspanya

50

0

0

96,25

98,125

6

Adem Dal

İtalya

50

0

0

95

97,5

7

Gürkan Emre Gürcanlı

Almanya

50

0

0

91,25

95,625

8

Hande Sezgin

Fransa

50

0

0

86,25

93,125

9

Ayşe Şentürer

Avusturya

40

0

10

83

91,5

10

Maria Victoria Galvez Frutos

İspanya

50

0

0

80

90

11

Ayşe Gül Tanık

Yunanistan

40

0

10

80

90

12

Fatma Gülen İskender

Yunanistan

40

0

10

80

90

13

Yeliz Ergül Özcan

Almanya

40

0

0

97,5

88,75

14

Sıdıka Aslıhan Şenel

İspanya

20

10

10

96,25

88,125
PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ -
YEDEK LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2:

Erasmus Koord./

Danışmanlık

KRİTER 3: Kabul Mektubu

KRİTER 4: Yabancı Dil

Nihai Puan

No

Ad-Soyad

Ülke

Puan

Puan

Puan

Puan

1

Hamza Salih Erden

İtalya

30

10

0

95

87,5

2

Sinan Ertemel

Almanya

30

0

10

93,75

86,875

3

İpek Yalçın Eriş

Fransa

40

0

0

80

80


Not:
 İtiraz süreci sonunda ilan edilen kesinleşmiş yerleştirme listesidir.