İTÜ LOGO2018-2019 ERASMUS

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (STM) BAŞVURU SÜRECİ

 

 

Kimler Katılabilir?

 

İTÜ’de fiilen görev yapmakta olan      ® tam/yarı zamanlı idari/akademik personel

® kadrolu veya sözleşmeli akademik/idari personel

Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur.

 

Hizmet alımı yolu ile İTÜ’de istihdam edilen personel ile İTÜ arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Faaliyet Alanı

 

Personel eğitim alma hareketliliği, İTÜ’de istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin, mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

 

Eğitim, bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede olabilir. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

 

Faaliyet Süresi

 

Personel eğitim alma hareketliliği bütçemiz, Erasmus+ programı kapsamında büyük ölçüde azalmıştır. Bu nedenle, bütçenin adil dağılımı açısından, eğitim faaliyeti daha uzun bir tarih aralığını kapsasa da, yapılacak ödemenin maksimum 3 günle sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

 

Hibe Desteği

 

Personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

 

Ülke grupları

Ülkeler

Günlük Hibe

1. Grup Program Ülkeleri

İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153 €

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

119 €

 

Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

 

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamadan sonra 2 nokta arası için edinilen km karşılığı için, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanacaktır.

 

Seyahat Mesafeleri

Hibe

10 - 99 km

20 Euro

100 - 499 km

180 Euro

500 - 1.999 km

275 Euro

2.000 - 2.999 km

360 Euro

3.000 - 3.999 km

530 Euro

 

Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 09.07.2018

Başvuru Bitiş Tarihi: 06.09.2018

 

Başvuru

 

Hareketlilik 01.10.2018 – 30.09.2019 tarihleri arasında olabilir. Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, 09.07.2018 – 06.09.2018 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@itu.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ STM Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir.

 

Seçim Kriterleri

Erasmus+ kapsamında (2014-2015 akademik yılından itibaren) personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanma sayısı

İlk defa faydalanıyor olmak

50 puan

Bir kez faydalanmış olmak

40 puan

İki kez faydalanmış olmak

30 puan

Üç kez faydalanmış olmak

20 puan

Dört kez faydalanmış olmak

10 puan

Beş kez ve üzeri faydalanmış olmak

0 puan

YDS ya da resmi geçerliliği olan YDS eşdeğeri olan herhangi bir yabancı dil belgesi* (belgenin ibrazı zorunludur)

-          Prof. ve Doç. ünvanlı öğretim üyelerimizin bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri halinde, YDS 70 olarak,

-         İngilizce ders vermekte olan öğretim üyelerimiz, dersin CRN kodunun başvuru formuna yazılması halinde, YDS 80 olarak değerlendirileceklerdir.

(Ulusal Ajansın 2018 sözleşme dönemine yönelik El Kitabı gereği, dil kriteri eklenmiştir.)

% 50

İdari personel olmak

+10 puan

Karşı kurumdan alınmış kabul mektubuyla (acceptance letter) başvuruda bulunmak

+10 puan

Bölüm/Program Erasmus Koordinatörü olmak          veya                                     Erasmus Ofisi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için doğrudan katkı sağlayan idari/akademik personel olmak (Erasmus Ofisi’nden onay alınmalıdır)

+10 puan

Engelli personel / Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10 puan

* Yabancı dil belgesinde geçerlilik süresi aranmamaktadır

**Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş veçocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.

 

Gidilmesi Planlanan Kurum

 

Gitmeyi planladığınız yer bir yükseköğretim kurumuysa, İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde bulunan kurumlararası anlaşmaları inceleyebilirsiniz.

 

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

https://www.dropbox.com/sh/jx6hksi8zqkgm71/AABci68adxaP2nfZERXEPP4aa?dl=0

 

Yerleştirme Listesi

 

Yerleştirme listesi İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde Eylül ayı içersinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

 

Yedek Liste

 

Yerleştirilememiş personel, yedek liste olarak tutulacak ve herhangi bir iptal olması veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi halinde, yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan personelle iletişime geçilecektir.PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - ASİL LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2: Koord./Erasmus Ofisine katkı

KRİTER 3: Kabul Mektubu

KRİTER 4: İdari Personel

KRİTER 5: Yabancı Dil

Nihai Puan

No

Ad-Soyad

Ülke

Puan

Puan

Puan

Puan

Puan

1

Emel Topuz

Norveç

50

0

10

10

92

116

2

Rabia Hanoğlu Alataş

Portekiz

50

10

10

10

71,25

115,625

3

İlkay Özsev Yüksek

Fransa

50

10

10

0

90

115

4

Sebla Kağnıcı

İzlanda

50

10

0

10

88,75

114,375

5

Sefer Baday

Slovakya

50

10

10

0

80

110

6

Oğuzhan Coşkunlu

İtalya

50

0

10

0

97,5

108,75

7

Semih Özkur

Çek Cumh.

50

0

10

10

76,25

108,125

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ - YEDEK LİSTE

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE GÖRE PUANLAMA

KRİTER 1: Faydalanma Sayısı

KRİTER 2: Koord./Erasmus Ofisine katkı

KRİTER 3: Kabul Mektubu

KRİTER 4: İdari Personel

KRİTER 5: Yabancı Dil

Nihai Puan

No

Ad-Soyad

Ülke

Puan

Puan

Puan

Puan

Puan

1

Didem Okutman Taş

Norveç

50

10

0

0

92,5

106,25

2

Pelin Altay

Fransa

50

0

10

0

81,25

100,625

3

Kubilay Karabulut

Polonya

40

10

10

10

59

99,5

4

Cahit Okan

İspanya

40

0

10

10

78,75

99,375

5

Dilek Öztürk Yağcı

Belçika

50

0

0

0

98,75

99,375

6

Şermin Çelik Kaplan

Belçika

50

0

0

0

98,75

99,375

7

Emel Yılmaz

Çek Cumh.

50

0

10

10

56,25

98,125

8

Hamza Salih Erden

İspanya

40

10

0

0

95

97,5

9

Şahinde Gülnur Aksoy

Yunanistan

50

0

0

0

93,75

96,875

10

Çiler Öztunca

İngiltere

30

0

10

10

93,75

96,875

11

Emel Kanbur

Portekiz

20

10

10

10

86

93

12

Koray Gelmez

Almanya

50

0

0

0

82,5

91,25

13

Gizem Çelebi

Finlandiya

50

0

0

0

80

90

14

İlyas Mollaoğulları

Hollanda

40

10

0

10

56

88

15

Emrah Özturan

Almanya

40

0

0

0

95

87,5

16

Kemal Karakuş

Almanya

50

0

0

10

52,5

86,25

17

Halil İbrahim Burgan

İngiltere

50

0

0

0

68,75

84,375

18

Seda Coşkun

İspanya

40

0

0

10

46,25

73,125

19

Volkan Paçal

İzlanda

50

10

0

10

0

70

20

Ali Hürriyet

Portekiz

50

0

10

10

0

70

21

Harun Erdal

Almanya

50

0

0

10

0

60

22

Onur Dumansızoğlu

Çek Cumh.

50

0

0

10

0

60

23

Aytekin Ataş

İngiltere

50

0

0

10

0

60

24

Ecevit Aksakal

Bulgaristan

40

0

10

10

0

60

 

Not: İtiraz süreci sonunda ilan edilen kesinleşmiş yerleştirme listesidir.