24
Oca 2020
NOT ORTALAMASI - ÖNEMLİ DUYURU

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında ilan edilen seçim kriterlerinde güncelleme yapılmış olup, ilan edilen “Tüm öğrenciler için üniversite geneli genel not ortalaması dikkate alınacaktır (ÇAP, yandal, kurum içi ve dışı yatay geçiş dahil)” ibaresi ÇAP ve Yandal öğrencileri için değiştirilmiştir. İlgili değişiklik mezuniyet sıralamasında kullanılan kriterler baz alınarak yapılmıştır. ÇAP ve Yandal Öğrencileri için dikkate alınacak not ortalamaları aşağıdaki şekilde olacaktır.

  1. ÇAP öğrencileri için; öğrenci, eğer birinci anadalından başvuru yapıyor ise birinci anadalının ağırlıklı genel not ortalaması, eğer ikinci anadalından başvuru yapıyor ise ünversite genel not ortalması dikkate alınacaktır.
  2.  Yandal öğrencileri için;  anadalının ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınacaktır.