26
Mar 2020
Erasmus+ hakkını öteleme imkânı hakkında / About the possibility to offer the right to postpone Erasmus+

*Please see English version below**

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi, İTÜ’de KA103 projesi 16 aylık olup 2019-2020 projesi Haziran 2019-Eylül 2020 tarihleri arasındadır. Ulusal Ajansla yapılan görüşmeler sonucunda, proje süremizi 16 aydan 28 aya çıkararak, 2019-2020 akademik yılı hareketlilik gerçekleştirmek üzere kabul almış ancak mücbir sebepten dolayı 2019-2020 Bahar Dönemi için hareketliliğini iptal ettiren öğrencilerimize, 2020-2021 akademik yılı için Erasmus+ haklarını öteleme imkânı verilebilecektir. Söz konusu hakkın tanınabilmesi için bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda  02.04.2020 günü saat 16:00’ya kadar aşağıdaki opsiyonlardan birini seçerek bize durumunuzu bildirmeniz gerekmektedir.

Seçildiğiniz ülkede başlamış olduğunuz normal eğitime hala devam ediyorsunuz ya da tekrar başlamasını bekliyorsunuz

 • Seçildiğiniz ülkede başlamış olduğunuz eğitime online olarak ya o ülkede ya da Türkiye’de devam ediyorsunuz ya da devam etmeyi bekliyorsunuz
 • Türkiye’ye döndünüz/döneceksiniz ya da Türkiye’den çıkamadınız ve Erasmus hakkınızı iptal edip İTÜ’de ders kaydı yapacaksınız (ertelemeden yararlanabilir)
 • Türkiye’ye döndünüz/döneceksiniz ya da Türkiye’den çıkamadınız ve Erasmus hakkınızı iptal edip İTÜ’de süreden sayılmayan izin için başvuracaksınız (ertelemeden yararlanabilir )

Bahar Dönemi’nde kullanamadığı Erasmus hakkını önümüzdeki akademik yıla ötelemek isteyen öğrencilerimizin bize taleplerini 02.04.2020, saat 16:00’ya kadar iletmesi gerekmektedir. Sizlerden gelen cevaplar doğrultusunda, bu hakkın tanınması için nasıl bir yol izleneceği belirlenecek ve gelişmeler sizlere bildirilecektir.

Notlar:

 1. Aynı öğrenim seviyesinde maksimum 12 ay hibeli ve/veya hibesiz hareketlilik gerçekleştirilebildiğinden, bu hak, karşı kurumda halen hareketlilik gerçekleştiren ya da Türkiye’de de olsa karşı kurumun online eğitimine devam ederek 1 yıllık hareketlilik gerçekleştirecek öğrencileri kapsamayacaktır. Ayrıca, tek dönem (bahar dönemi) hareketlilik gerçekleştirmek üzere seçilmiş ve karşı kurumların online eğitimine devam eden öğrenciler de bu haktan faydalanamayacaklardır.  
 2. Önümüzdeki sene tekrar Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliğinden yararlanma hakkı verilirse, öğrenciler bu haklarını yerleştirildikleri mevcut kurumda, 2020-2021 akademik yılı içinde kullanılabileceklerdir. Kurum değişikliğine izin verilmeyecektir.

İTÜ AB Merkezi

Erasmus Ofisi

----

Dear Students,

As you know, at ITU, KA103 project duration is 16 months, spanning between June 2019 and September 2020. After our discussions with the National Agency, there might be a possibility to offer the right to postpone Erasmus Spring Semester for students, who have been selected by ITU and accepted by the host institution during the 2019-2020 Academic Year, but had to cancel the Spring Semester Erasmus+ mobility of the 2019-2020 Academic Year by extending our project duration from 16 months to 28 months. Further discussions are required to confirm this option for our students.

Students are required to send us information through e-mail on their situation by picking one the following cases until 2.4.2020, 16:00:

Please inform us whether you

 • have already started your semester, are following or waiting to follow the normal education at the host institution
 • have already started your semester, are following or waiting to follow the online education of the host institution either from Turkey or from the country of the host institution
 • are already in Turkey/will be coming back to Turkey to spend your Spring Semester in Turkey, cancel your Erasmus and register for courses at ITU by presenting a petition for registration (eligible for postponement)
 • are already in Turkey/will be coming back to Turkey to spend your Spring Semester in Turkey, cancel your Erasmus and but not register for courses at ITU by presenting a petition of “leave not be counted towards education time” (eligible for postponement)

Students who want to postpone their Erasmus Spring Semester which they could not use, to the next academic year are required to send their requests until 02.04.2020 at 16.00. Based on your responses, the method for this process will be developed and further information will be shared with you.

Notes:

 1. Because of the fact that a maximum of 12 months of mobility can be carried out at the same educational level, this right will not be offered to students who currently continue their mobility in the receiving institution and to students who will perform a total of 1 year Erasmus+ mobility by following online education of receiving institution regardless of whether in Turkey or in the country of the receiving institution. In addition, students, who had been selected for single term (Spring Semester) Erasmus+ mobility and who continue their online education in the receiving institutions, are not eligible to benefit from this right.
 2. In case of the postponement of the right to be used in the next academic year, students will be able to use this right only in the 2020-2021 Academic Year and in the institution to which they had been nominated. Changes of host institutions will not be allowed.

ITU EU Center
Erasmus Office