10
Nis 2020
Süreden Sayılmayan İzinli Olan Öğrencilerin Erasmus+ Başvurusu Hk.

Üniversitemiz Senatosu’nun 26.03.2020 tarih ve 727 sayılı toplantısında 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak üzere uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere, talepleri olması durumunda mücbir sebeplere bağlı olarak bahar yarıyılında süreden sayılmayan izin verilmesine ilişkin karar neticesinde, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapmış ya da yapacak olan öğrencilerin, Erasmus+ haklarının olumsuz olarak etkilenmesi söz konusu olabilecektir. Bu sebeple, 2019-2020 Bahar Dönemi’nde süreden sayılmayan izin almış öğrencilerin olası mağduriyetlerini önlemek adına, sadece 2020-2021 Akademik Yılı için, YÖK’ün izni sonrasında yayımlanabilecek olan Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurularında “2019-2020 Bahar Dönemi’nde mücbir sebepten dolayı süreden sayılmayan izinli olan öğrenciler de başvuru yapabilirler” ibaresiyle ilana çıkılabilecek ve bu kapsamda olan öğrenciler mağdur edilmemiş olacaktır.

ITU Erasmus Ofisi