08
Haz 2020
Staj hareketliliği için değerlendirme takvimi / Evaluation schedule for traineeship mobility

Sevgili Öğrencilerimiz,

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 22 Mayıs 2020 tarihinde güncellenen “Sıkça Sorulan Sorular” belgesi ve Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan 04 Haziran 2020 tarih ve 737 sayılı karar gereği, 2020-2021 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurusu için nihai liste 15 Haziran 2020’de ilan edilecektir. Bunu takiben, Erasmus+ staj hareketliliği için 2019-2020 ikinci ilan ve 2020-2021 birinci ilan değerlendirme takvimi aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

Ön İlan Tarihi

Kesin Liste İlan tarihi

Hibeyle Desteklenecek Öğrenci Kotası

Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı

16.Haz.2020

23.Haz.2020

14

Proje kapanış tarihi: 30 Eylül 2021

24.Haz.2020

01.Tem.2020

10

Proje kapanış tarihi: 30 Eylül 2021

 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan metnin 13. sorusunda “Yükseköğretim kurumları, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağını öğrencilere ilan etmelidir” İfadesi yer almaktadır (https://www.ua.gov.tr/media/vlpmng0r/corona-vir%C3%BCs_sss_22052020.pdf). İlgili ifadede belirtildiği gibi, değişim programlarının açılmaması durumunda, hareketlilik gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin yapacağı harcamaların karşılanması mümkün olmayacaktır.

İtiraz Süresi

Ön ilan tarihinden kesin liste ilan tarihine kadar olan süre, başvuruda bulunan öğrencilerin itirazları ve iptalleri için ayrılmıştır. İptal ve itirazlarınızı gerekçeniz, talebiniz ve öğrenci bilgilerinizi içerecek biçimde, Erasmus Ofisi’ne en geç kesinleşen ilan tarihinden önceki iş gününde saat öğlen 12:00’ye dek e-mail ile iletmeniz gerekmektedir.

Güvenli günler dileriz.
/
Dear Students,

2020-2021 Academic Year Erasmus + Student Mobility for studies application results will be announced on June 15th, 2020 according to the "Frequently Asked Questions" document updated on May 22, 2020 by Turkish National Agency and the ITU Senate decision on 04 June 2020. Erasmus traineeship application evaluation will take place after this announcement and the schedules for 2019-2020 second call and 2020-2021 first call have been updated as follows:

Announcement of Preliminary Results

Announcement of Final Results

Quota to be granted

Interval to Perform Traineeship

June 16th, 2020

June 23rd, 2020

14

Project ends on: September 30th2021

June 24th, 2020

July 1st, 2020

10

Project ends on: September 30th2021

 
In the 13th question of the above mentioned "Frequently Asked Question" document of the Turkish National Agency, it is stated that "Higher education institutions should announce that any expenditures made by students for the Erasmus+ mobility is not to be recognised as force majeure expenditure and will not to be reimbursed because of the fact that there still is a possibility that the Erasmus+ Mobility will not be allowed, if COVID-19 pandemic continues,.” https://www.ua.gov.tr/media/vlpmng0r/corona-vir%c3%bcs_sss_22052020.pdf). As stated in the relevant statement, if the exchange programs are not to be opened, the expenses made by our students for their mobility will not be reimbursed.

Objection Period

The period between the announcement of preliminary results and the final results is reserved for any probable objections to the evaluation and cancellations. Objections and cancellations must be delivered to Erasmus Office through e-mail, until 12.00 pm on the previous working day of the stated final announcement date and should include reasons, requested change and student information.

Wishing you safe days.