16
Haz 2020
Erasmus+ Staj Hareketliliği 2019-2020 II. İlan Değerlendirme Sonuçları Ön İlan Listesi

Sevgili Öğrencilerimiz,
Değerlendirme sonuçları ön ilan listesi için tıklayınız. 8 Haziran 2020 tarihli duyurumuza göre bu listeye itirazlarınızı ve iptal kararlarınızı 22 Haziran 2020 saat 12:00’ye kadar erasmus@itu.edu.tr adresine bildirmelisiniz. Başvuru ilanımızda belirtildiği gibi en başarılı ilk 14 kişi Erasmus+ stajından hibeli olarak yararlanabilecektir.

İçinde bulunduğumuz hareketlilikle ilgili belirsiz koşullar sebebiyle başvuru ilanımızda hibe ile desteklenecek öğrencilerin bir ay içinde tüm imzaları tamamlanmış öğrenim sözleşmelerini Erasmus Ofisi’ne teslim etmeleri gerektiği konusundaki yaptırım iptal edilmiştir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz ki Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan metnin 13. sorusunda “Yükseköğretim kurumları, Pandeminin devam etmesi ve bundan dolayı da hareketliliklerin gerçekleşememesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapılacak herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceği ve karşılanmayacağını öğrencilere ilan etmelidir” İfadesi yer almaktadır (https://www.ua.gov.tr/media/vlpmng0r/corona-vir%C3%BCs_sss_22052020.pdf). İlgili ifadede belirtildiği gibi, değişim programlarının açılmaması durumunda, hareketlilik gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin yapacağı harcamaların karşılanması mümkün olmayacaktır.

Güvenli günler dileriz.