19
Eki 2021
Kısmi Hibe Ödemeleri Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

8 Eylül 2021 tarihinde Ulusal Ajans tarafından yayımlanan duyuruda, Erasmus+ öğrenim hareketliliği 2021 proje dönemi için öngörülen bütçe tutarlarının geçici nitelikte olduğu, resmi katılım sürecinin tamamlanmasını müteakip kesin miktarın belirlenebileceği ve bütçenin ödenmesinde gecikmeler olacağı vurgulanmıştır.

Hâlihazırda 2021 proje dönemi için Üniversitemize iletilmiş olan herhangi bir bütçe bulunmamaktadır. Bu şartlar altında İTÜ olarak öğrencilerimizi mağdur etmeyecek tedbirler alma doğrultusunda yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, hibe sözleşmesi imzalamaksızın kendi inisiyatifiyle Güz döneminde yurtdışına çıkmış öğrencilerimize acil destek sağlayabilmek amacıyla, Rektörlük oluruyla başka bir bütçeden sonradan yerine konulmak üzere bir kaynak oluşturularak öğrencilerimize 2 aylık kısmi hibe ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kısmi ödeme, öğrencilerimize ödenecek nihai toplam hibe değildir. Nihai hibe miktarı, Ulusal Ajans tarafından 2021 proje dönemi bütçesi İTÜ kurum hesabına yatırıldıktan sonra hesaplanabilecektir. Süreç sonunda kısmi ödeme miktarı, nihai hibe miktarından düşülerek hesaplanan kalan miktar, hibe sözleşmesi şartlarını sağlayan öğrencilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Güz döneminde yurtdışına çıkmış ve karşı kurum yetkili personeline imzalattıkları “Confirmation of Stay” belgesini erasmus@itu.edu.tr adresine e-posta ile göndermiş öğrencilerimize yapılacak olan kısmi ödeme süreci aşağıdaki prosedür uyarınca gerçekleştirilecektir.

  1. Erasmus Ofisi tarafından, 2021-2022 Akademik Yılı KA 131 Öğrenim Hareketliliği Kısmi Ödeme Sözleşmesinin PDF formatında ilgili öğrencimizin e-posta adresine gönderilmesi,
  2. Öğrencimizin iki suret çıktı alarak ıslak imza ile imzaladığı sözleşmeyi normal posta yoluyla Erasmus Ofisi adresine göndermesi,
  3. Islak imzalı sözleşmesi Erasmus Ofisi’ne ulaşan öğrencimizin kısmi ödemesi için banka hesabına transfer işlemine başlanması.

Erasmus+ hareketliliğine katılan tüm öğrencilerimizin başarılı bir şekilde uluslararası deneyim kazanmaları için İTÜ olarak en üst düzeyde gayret göstermekteyiz.

Sağlık ve başarı dileklerimizle.

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, Erasmus Ofisi, Bilgi İşlem Binası,
      34469, Sarıyer / İstanbul- TURKEY