11
May 2022
2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Nihai Aday Öğrenci Yerleştirme Listesi

Sevgili Öğrencilerimiz,

2022-2023 Akademik Yılı için Erasmus+ KA131 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvurularını değerlendirme işlemi tamamlanmıştır. Erasmus+  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında bir kuruma yerleştirilen öğrencilerimizin olduğu Nihai Aday Yerleştirme Listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2022 Proje Dönemi için Ulusal Ajans tarafından İTÜ’ye tahsis edilecek Erasmus+ Hareketliliği bütçesi henüz kesinleşmemiştir. Söz konusu bütçenin kesin olarak belirlenebilmesi, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında yıllık katkı anlaşmasının imzalanmasına bağlıdır.

İTÜ’ye tahsis edilecek bütçe miktarının kesinleşmesi 2022 yılı Eylül ayını bulabilir. Tahsis edilecek toplam hibe, Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında bir kuruma yerleştirilen öğrencilerimizin tamamına hibe ödemesi yapılmasına yeterli olmayabilir. Öğrencilerimizin bu durumu akıllarında tutarak hareketlilik planlarını yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz.  

Bu şartlar altında, öğrencilerimizi -aksi gerçekleşme ihtimali bulunan- bir beklentiye sokmamak amacıyla, hibeli hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerimizin sayıları tahmini olarak belirlenmiştir. Üniversitemize tahsis edilmesi öngörülen hibenin 300 öğrenciye yeteceği tahmin edilmektedir.

Listede “HİBELİ” yazan öğrencilerimizden bir dönem hareketlilik gerçekleştirenler maksimum 4 ay; iki dönem hareketlilik gerçekleştirenler maksimum 8 ay hibe alabileceklerdir.

Listede “HİBESİZ (Hibe İçin Yedek Sırada)” yazan öğrencilerimiz ise mevcut durumda hibesiz olarak Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine aday öğrenci olarak seçilmişlerdir. Bu öğrencilerimiz isterlerse hibe almadan hareketlilik gerçekleştirebileceklerdir. Hibeli durumdaki öğrencilerimizden hakkından vaz geçenlerin olması ya da İTÜ’ye tahsis edilen bütçenin öngörülenden fazla olması durumunda, söz konusu listedeki öğrencilerimiz başarı sırasına göre “HİBELİ” duruma geçirileceklerdir.  

Öğrencilerimizin planlarını en sağlıklı şekilde yapabilmeleri amacıyla, Nihai Aday Öğrenci Listesi; 01 Temmuz, 01 Ağustos, 01 Kasım ve 01 Aralık 2022 tarihlerinde güncellenmiş şekilde web sayfamızdan yayımlanacaktır. Mevcut listede hibesiz hareketlilik konumunda olan öğrencilerimizin söz konusu tarihlerde yayımlanan listeleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

Hareketliliklerini iptal etmek isteyen öğrencilerimiz için son tarih; Güz ve Bir Yıllık yerleştirilmiş öğrencilerimiz için 10 Ağustos 2022, Bahar dönemi olarak yerleştirilmiş öğrencilerimiz için 15 Aralık 2022 tarihi olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihlerden sonra hareketliliklerini iptal edecek öğrencilerimize, bir sonraki Erasmus hareketliliği seçimlerinde nihai puanlarından 10 puan eksiltme uygulanacaktır. Bu öğrencilerimizin ayrıca, Güz döneminde ders seçimi yapabilmeleri için hareketlilik iptal dilekçelerini bağlı oldukları Fakülte/Enstitü’ye sunmaları gerekmektedir.

Nihai Aday Yerleştirme Listesinde bulunan tüm öğrencilerimizin bilgilerinin karşı kurumlara bildirim işlemi (nominasyon) 11 Mayıs 2022 Çarşamba gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. İlgili işlem tamamlandıktan sonra karşı kurumlar, başvuru prosedürleri ile alakalı öğrencilerimizle iletişime geçebilir ya da öğrencilerimiz doğrudan karşı kurumun web sayfasından başvuru süreçlerini öğrenebilirler. Öğrencilerimizin Karşı kurumun yayımladığı başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Nihai Aday Öğrenci Listesinde bulunan tüm öğrencilerimizin nominasyonları, yerleştirildikleri kurumlara listede yazılı dönem olarak (Güz, Güz ve Bahar veya yalnızca Bahar) gönderilecektir. Nominasyon son tarihinin geçmesi gerekçesiyle nominasyonları kabul edilmeyen Güz ve Bir Yıllık öğrencilerimizin dönemleri “Bahar dönemi” olarak güncellenecek ve aynı kurumlara Bahar dönemi olarak tekrardan nomine edileceklerdir.

Erasmus+ Nihai Aday Öğrenci Listesi’nde yer alan tüm öğrencilerimizin, Başvuru Formu (ıslak imzalı), Transkript ve Yabancı Dil Sonuç Belgelerinin asıllarını 15 Haziran 2022 tarihine kadar Erasmus Ofisi’ne ulaştırması gerekmektedir.

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Nihai Aday Öğrenci Yerleştirme Listesi

İTÜ Erasmus Ofisi