Bölüm, Cinsiyet VE A.Y.


E: Erkek   K: Kız   L: Lisans   YL: Yükseklisans   D: Doktora
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
Akademik Yıl:
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2016-2017 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 8 5 13 13 0 0
Bilgisayar Mühendisliği *
Bilişim Uygulamaları * 1 0 1 0 1 0
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama * 0 2 2 0 2 0
Cevher Hazırlama Mühendisliği 1 0 1 1 0 0
Cevher Hazırlama Mühendisliği * 1 0 1 0 0 1
Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 0 2 2 0 2 0
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 0 1 1 0 1 0
Çevre Mühendisliği 3 6 9 9 0 0
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 1 5 5 0 0
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği *
Ekonomi 3 5 8 8 0 0
Elektrik Mühendisliği 6 1 7 7 0 0
Elektrik Mühendisliği * 1 1 2 0 2 0
Elektronik Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 21 5 26 26 0 0
Endüstri Mühendisliği 10 12 22 22 0 0
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 13 17 17 0 0
Endüstri Ürünleri Tasarımı * 0 1 1 0 1 0
Enerji Bilim ve Teknoloji *
Environmental Biotechnology * 0 1 1 0 1 0
Fizik Mühendisliği 4 2 6 4 0 0
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme * 0 3 3 0 3 0
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3 1 4 4 0 0
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği * 3 0 3 0 1 2
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği *
Geomatik Mühendisliği 1 2 3 3 0 0
Geomatik Mühendisliği * 0 1 1 0 0 1
Gıda Mühendisliği 0 1 1 1 0 0
Gıda Mühendisliği * 1 8 9 0 8 1
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği *
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) * 0 6 6 0 6 0
İç Mimarlık 3 10 13 13 0 0
İktisat *
İmalat Mühendisliği 6 3 9 9 0 0
İnşaat Mühendisliği 13 2 15 15 0 0
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme * 0 2 2 0 2 0
İşletme Mühendisliği 17 18 35 35 0 0
İşletme Mühendisliği * 1 2 3 0 3 0
Jeofizik Mühendisliği 5 1 6 6 0 0
Jeoloji Mühendisliği 3 1 4 4 0 0
Jeoloji Mühendisliği * 1 1 2 0 2 0
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım *
Kimya 1 11 12 12 0 0
Kimya * 0 3 3 0 2 1
Kimya Mühendisliği 2 5 7 7 0 0
Kimya Mühendisliği * 1 1 2 0 2 0
Konstrüksiyon * 1 0 1 0 1 0
Kontrol Mühendisliği 1 2 3 3 0 0
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği 1 0 1 1 0 0
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği 24 3 27 27 0 0
Makina Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği *
Malzeme Mühendisliği * 2 2 4 0 4 0
Malzeme ve İmâlat * 1 0 1 0 1 0
Matematik Mühendisliği 1 3 4 4 0 0
Mekatronik Mühendisliği *
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3 2 5 5 0 0
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği
Mimari Tasarım * 2 3 5 0 3 2
Mimari Tasarımda Bilişim * 1 2 3 0 2 1
Mimarlık 13 39 52 52 0 0
Mimarlık (Tezsiz) * 0 1 1 0 1 0
Mimarlık Tarihi *
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 6 7 7 0 0
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi *
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv *
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı 0 3 3 3 0 0
Peyzaj Mimarlığı * 0 1 1 0 1 0
Polimer Bilim ve Teknolojisi * 0 2 2 0 2 0
Proje ve Yapım Yönetimi * 0 1 1 0 1 0
Restorasyon * 0 1 1 0 1 0
Sanat Tarihi *
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol * 1 0 1 0 1 0
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama * 0 3 3 0 3 0
Şehir ve Bölge Planlama 6 7 13 13 0 0
Şehir ve Bölge Planlama * 0 3 3 0 0 3
Tekstil Mühendisliği 3 19 22 22 0 0
Tekstil Mühendisliği *
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği *
Uçak Mühendisliği 3 1 4 4 0 0
Uçak ve Uzay Mühendisliği * 3 0 3 0 3 0
Ulaştırma Mühendisliği * 1 1 2 0 2 0
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği 11 1 12 12 0 0
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği * 0 1 1 0 1 0
Yapı Bilimleri * 0 2 2 0 0 2
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği *
Toplam 210 250 460 376 69 15
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2015-2016 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 12 3 15 15 0 0
Bilgisayar Mühendisliği *
Bilişim Uygulamaları *
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama *
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği *
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 3 0 3 0 3 0
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 1 1 2 0 2 0
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 0 1 1 0 1 0
Çevre Mühendisliği 2 8 10 10 0 0
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2 0 2 2 0 0
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği * 1 0 1 0 0 1
Ekonomi 1 0 1 1 0 0
Elektrik Mühendisliği 5 1 6 6 0 0
Elektrik Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Elektronik Mühendisliği * 0 1 1 0 1 0
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 18 7 25 25 0 0
Endüstri Mühendisliği 11 14 25 25 0 0
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı 4 18 22 22 0 0
Endüstri Ürünleri Tasarımı *
Enerji Bilim ve Teknoloji * 0 1 1 0 1 0
Environmental Biotechnology *
Fizik Mühendisliği 3 4 7 7 0 0
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme *
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3 0 3 3 0
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği * 1 0 1 0 0 1
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği * 0 1 1 0 1 0
Geomatik Mühendisliği 2 0 2 2 0 0
Geomatik Mühendisliği * 2 3 5 0 5 0
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği * 1 9 10 0 8 2
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) * 1 4 5 0 5 0
İç Mimarlık 3 10 13 13 0 0
İktisat *
İmalat Mühendisliği 8 7 15 15 0 0
İnşaat Mühendisliği 7 3 10 10 0 0
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme * 0 1 1 0 1 0
İşletme Mühendisliği 8 23 31 31 0 0
İşletme Mühendisliği *
Jeofizik Mühendisliği 0 1 1 1 0 0
Jeoloji Mühendisliği 3 3 6 6 0 0
Jeoloji Mühendisliği *
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım * 0 3 3 0 3 0
Kimya 4 4 8 8 0 0
Kimya * 3 1 4 0 4 0
Kimya Mühendisliği 3 13 16 16 0 0
Kimya Mühendisliği * 0 1 1 0 1 0
Konstrüksiyon *
Kontrol Mühendisliği 3 1 4 4 0 0
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği *
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği 5 0 5 5 0 0
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği 18 6 24 24 0 0
Makina Mühendisliği *
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği * 0 2 2 0 2 0
Malzeme Mühendisliği * 0 1 1 0 1 0
Malzeme ve İmâlat *
Matematik Mühendisliği 1 2 3 3 0 0
Mekatronik Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 6 2 8 8 0 0
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği 0 1 1 1 0 0
Mimari Tasarım * 1 6 7 0 3 4
Mimari Tasarımda Bilişim * 0 1 1 0 1 0
Mimarlık 10 19 29 29 0 0
Mimarlık (Tezsiz) * 0 2 2 0 2 0
Mimarlık Tarihi * 0 1 1 0 1 0
Moleküler Biyoloji ve Genetik 0 6 6 6 0 0
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi * 1 1 2 0 2 0
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv * 2 0 2 0 2 0
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı 0 3 3 3 0 0
Peyzaj Mimarlığı *
Polimer Bilim ve Teknolojisi * 1 0 1 0 0 1
Proje ve Yapım Yönetimi *
Restorasyon *
Sanat Tarihi * 1 0 1 0 0 1
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol *
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama * 1 3 4 0 4 0
Şehir ve Bölge Planlama 1 3 4 0 4 0
Şehir ve Bölge Planlama * 0 3 3 0 0 3
Tekstil Mühendisliği 2 10 12 12 0 0
Tekstil Mühendisliği * 0 2 2 0 0 2
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Uçak Mühendisliği 4 0 4 4 0 0
Uçak ve Uzay Mühendisliği *
Ulaştırma Mühendisliği *
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği 6 3 9 9 0 0
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Yapı Bilimleri * 0 1 1 0 0 1
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği * 1 0 1 0 1 0
Toplam 180 230 410 334 61 15
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2014-2015 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 12 3 15 15
Bilgisayar Mühendisliği *
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama *
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği *
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 3 3 3
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 1 1 2 2
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 1 1 1
Çevre Mühendisliği 2 8 10 10
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2 2 2
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği * 1 1 1
Ekonomi 1 1 1
Elektrik Mühendisliği 5 1 6 6
Elektrik Mühendisliği *
Elektronik Mühendisliği *
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı *
Enerji Bilim ve Teknoloji *
Environmental Biotechnology *
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme *
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği *
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği *
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği *
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği *
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği *
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) *
İç Mimarlık
İktisat *
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme *
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği *
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği *
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım *
Kimya
Kimya *
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği *
Konstrüksiyon *
Kontrol Mühendisliği
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği *
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği *
Malzeme Mühendisliği *
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği *
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği
Mimari Tasarım *
Mimari Tasarımda Bilişim *
Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz) *
Mimarlık Tarihi *
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi *
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv *
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı *
Polymer Bilim ve Teknolojisi *
Proje ve Yapım Yönetimi *
Restorasyon *
Sanat Tarihi *
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol *
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama *
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama *
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği *
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği *
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği *
Ulaştırma Mühendisliği *
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği *
Yapı Bilimleri *
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği *
Toplam
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2013-2014 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 12 3 15 15
Bilgisayar Mühendisliği *
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama *
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği *
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 3 3 3
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 1 1 2 2
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 1 1 1
Çevre Mühendisliği 2 8 10 10
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2 2 2
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği * 1 1 1
Ekonomi 1 1 1
Elektrik Mühendisliği 5 1 6 6
Elektrik Mühendisliği *
Elektronik Mühendisliği *
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı *
Enerji Bilim ve Teknoloji *
Environmental Biotechnology *
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme *
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği *
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği *
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği *
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği *
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği *
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) *
İç Mimarlık
İktisat *
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme *
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği *
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği *
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım *
Kimya
Kimya *
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği *
Konstrüksiyon *
Kontrol Mühendisliği
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği *
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği *
Malzeme Mühendisliği *
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği *
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği
Mimari Tasarım *
Mimari Tasarımda Bilişim *
Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz) *
Mimarlık Tarihi *
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi *
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv *
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı *
Polymer Bilim ve Teknolojisi *
Proje ve Yapım Yönetimi *
Restorasyon *
Sanat Tarihi *
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol *
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama *
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama *
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği *
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği *
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği *
Ulaştırma Mühendisliği *
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği *
Yapı Bilimleri *
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği *
Toplam
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2012-2013 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 12 3 15 15
Bilgisayar Mühendisliği *
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama *
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği *
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 3 3 3
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 1 1 2 2
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 1 1 1
Çevre Mühendisliği 2 8 10 10
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2 2 2
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği * 1 1 1
Ekonomi 1 1 1
Elektrik Mühendisliği 5 1 6 6
Elektrik Mühendisliği *
Elektronik Mühendisliği *
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı *
Enerji Bilim ve Teknoloji *
Environmental Biotechnology *
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme *
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği *
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği *
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği *
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği *
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği *
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) *
İç Mimarlık
İktisat *
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme *
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği *
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği *
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım *
Kimya
Kimya *
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği *
Konstrüksiyon *
Kontrol Mühendisliği
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği *
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği *
Malzeme Mühendisliği *
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği *
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği
Mimari Tasarım *
Mimari Tasarımda Bilişim *
Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz) *
Mimarlık Tarihi *
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi *
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv *
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı *
Polymer Bilim ve Teknolojisi *
Proje ve Yapım Yönetimi *
Restorasyon *
Sanat Tarihi *
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol *
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama *
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama *
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği *
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği *
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği *
Ulaştırma Mühendisliği *
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği *
Yapı Bilimleri *
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği *
Toplam
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2011-2012 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 12 3 15 15
Bilgisayar Mühendisliği *
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama *
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği *
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 3 3 3
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 1 1 2 2
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 1 1 1
Çevre Mühendisliği 2 8 10 10
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2 2 2
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği * 1 1 1
Ekonomi 1 1 1
Elektrik Mühendisliği 5 1 6 6
Elektrik Mühendisliği *
Elektronik Mühendisliği *
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı *
Enerji Bilim ve Teknoloji *
Environmental Biotechnology *
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme *
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği *
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği *
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği *
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği *
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği *
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) *
İç Mimarlık
İktisat *
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme *
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği *
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği *
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım *
Kimya
Kimya *
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği *
Konstrüksiyon *
Kontrol Mühendisliği
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği *
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği *
Malzeme Mühendisliği *
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği *
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği
Mimari Tasarım *
Mimari Tasarımda Bilişim *
Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz) *
Mimarlık Tarihi *
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi *
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv *
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı *
Polymer Bilim ve Teknolojisi *
Proje ve Yapım Yönetimi *
Restorasyon *
Sanat Tarihi *
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol *
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama *
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama *
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği *
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği *
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği *
Ulaştırma Mühendisliği *
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği *
Yapı Bilimleri *
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği *
Toplam
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
*Lisansüstü programları göstermektedir. 2010-2011 Akademik Yılı
Bölüm Adı E K Toplam L YL D
Atmosfer Bilimleri *
Bilgisayar Mühendisliği 12 3 15 15
Bilgisayar Mühendisliği *
Biyomedikal Mühendisliği *
Bölge Planlama *
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Cevher Hazırlama Mühendisliği *
Coğrafi Bilgi Teknolojileri 3 3 3
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği * 1 1 2 2
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi * 1 1 1
Çevre Mühendisliği 2 8 10 10
Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2 2 2
Deniz Ulaştırma Mühendisliği *
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deprem Mühendisliği * 1 1 1
Ekonomi 1 1 1
Elektrik Mühendisliği 5 1 6 6
Elektrik Mühendisliği *
Elektronik Mühendisliği *
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği *
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı *
Enerji Bilim ve Teknoloji *
Environmental Biotechnology *
Fizik Mühendisliği
Fizik Mühendisliği *
Gayrimenkul Geliştirme *
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği *
Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği *
Geomatik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği *
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği *
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik *
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği *
Isı Akışkan *
İç Mimari Tasarım (Uluslararası) *
İç Mimarlık
İktisat *
İmalat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Yönetiminde Bilişim *
İşletme *
İşletme Mühendisliği
İşletme Mühendisliği *
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği *
Katı Cisimlerin Mekaniği *
Kentsel Tasarım *
Kimya
Kimya *
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği *
Konstrüksiyon *
Kontrol Mühendisliği
Konut ve Deprem
Maden Mühendisliği
Maden Mühendisliği *
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği *
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği *
Malzeme Mühendisliği *
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği *
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *
Meteoroloji Mühendisliği
Mimari Tasarım *
Mimari Tasarımda Bilişim *
Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz) *
Mimarlık Tarihi *
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji *
Müzik Teknolojileri
Müzik Teorisi
Müzikoloji ve Müzik Teorisi *
Nano-Bilim ve Nano-Mühendislik *
Nükleer Araştırmalar *
Otomotiv *
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı *
Polymer Bilim ve Teknolojisi *
Proje ve Yapım Yönetimi *
Restorasyon *
Sanat Tarihi *
Ses Eğitimi
Sistem Dinamiği ve Kontrol *
Siyaset Çalışmaları *
Şehir Planlama *
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama *
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği *
Türk Müziği *
Telekomünikasyon Mühendisliği
Telekomünikasyon Mühendisliği *
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği *
Ulaştırma Mühendisliği *
Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama *
Uzay Mühendisliği
Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği *
Yapı Bilimleri *
Yapı İşletmesi *
Yapı Mühendisliği *
Yenilenebilir Enerji *
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği *
Toplam