Personel Hareketliliği

Değerli İTÜ İdari Personeli,

2017 Erasmus+ KA107 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvuru süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir. Asil aday ve asil personele gidiş ve dönüş prosedürleri mail yoluyla bildirilecektir.

Adı Soyadı  Nihai Puanı  Durumu 
Emel Kanbur  
30
Asil
İlyas Mollaoğulları 
30 Asil
Ecevit Aksakal 
 10 Asil Aday* 

* Karşı kurumdan kabul mektubu temin edilmesinin akabinde personel asil statüsüne geçer.


Değerli İTÜ İdari Personeli, Aşağıda, başvuru detayları belirtilen hibeli ders alma hareketliliği duyurusunu bulabilirsiniz.

2016-2017 ERASMUS+ KA107 PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ (STM) BAŞVURU SÜRECİ

Kimler Katılabilir?
 İTÜ’de fiilen görev yapmakta olan ® tam/yarı zamanlı idari/akademik personel ® kadrolu veya sözleşmeli akademik/idari personel
Hizmet alımı yolu ile İTÜ’de istihdam edilen personel ile İTÜ arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Faaliyet Alanı
Personel eğitim alma hareketliliği, İTÜ’de istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin, mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Bu Proje kapsamında faaliyet alanı USTO-MB Üniversitesi, Oran-Cezayir olarak belirlenmiştir.

Faaliyet Süresi
Faaliyet asgari gün sayısı 2 gündür. Bu proje kapsamında faaliyet süreci 5 gün olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Hibe Desteği
Personel eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
Bu başvuru dönemi için toplam 3 kişilik kota belirlenmiştir.

Ülke

Günlük Hibe

Cezayir

160 €


Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile gidilen ülke için geçerli olan günlük hibe miktarı çarpılarak ve bu tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

Katılımcının seyahat gideri hesaplamalarında, Ulusal Ajans’ın zorunlu tuttuğu “Distance Calculator” kullanılacaktır. Söz konusu hesaplamaya göre ödenecek seyahat hibesi aşağıdaki gibidir:

Seyahat Mesafeleri

Hibe

2.000 - 2.999 km

360 Euro

 


Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 04.08.2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 18.08.2017
Yerleştirme listesi ilan tarihi: 21.08.2017

Başvuru

Hareketlilik 21.08.2017– 30.09.2017 tarihleri arasında olabilir. Hareketlilik yapmak isteyen akademik personel, 04.08.2017 – 18.08.2017 tarihleri arasında başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra formu tarayarak erasmus@itu.edu.tr adresine diğer maillerle karışmaması için “Erasmus+ KA107 STM Başvuru Formu” konulu bir e-mail göndererek başvuru yapabilir.
 

Seçim Kriterleri

İdari personel olmak

10 puan

Karşı kurumdan alınmış kabul mektubuyla (acceptance letter) başvuruda bulunmak

+10 puan

Bölüm/ program Erasmus Koordinatörü olmak veya Erasmus Ofisi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için doğrudan katkı sağlayan idari personel olmak (Erasmus Ofisi’nden onay alınmalıdır)

+10 puan

Engelli personel / Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları)**

+10 puan


* Yabancı dil belgesinde geçerlilik süresi aranmamaktadır

**Engelli personel (Durumlarını Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmeleri halinde, +10 puan uygulanacaktır. Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekküllü saydığı kamu hastanelerinden alınmış olmalıdır.)

**12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. Personelin, Erasmus hareketliliğine başvurusu sırasında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Şehit/Gazi Ailesi kartının taratılmış halinin ibraz edilmesi halinde +10 puan uygulanır.

 Yerleştirme Listesi
Yerleştirme listesi İTÜ Erasmus Ofisi’nin web sitesinde 21.08.2017 tarihinde açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir.

Yedek Liste
Yerleştirilememiş personel, yedek liste olarak tutulacak ve herhangi bir iptal olması veya Ulusal Ajans tarafından ek hibe gelmesi halinde, yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek olan personelle iletişime geçilecektir.

Değerli İTÜ Akademik Personeli,Aşağıda, başvuru detayları belirtilen hibeli ders verme hareketliliği duyurusunu bulabilirsiniz.

Başvuru detayları
Başvuru formu
STM başvuru formu