İTÜ LOGOÖNEMLİ:
İngiltere’de Erasmus kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin dikkatine!

İngiltere’nin birlik üyeliğinden ayrılmasının kesinleşmesinin ertesinde, 29 Mart 2019’dan itibaren hareketliliğe başlayacak yararlanıcılar için belirsizlikler oluşacağı gündeme gelmiştir. Her ne kadar Türkiye Ulusal Ajansı ile yaptığımız görüşmelerde 2019 sonuna dek sorun yaşanmayacağı belirtilmişse de, öğrencilerimizin bu konudaki belirsizliği hesaba katarak staj hareketliliklerini planlamalarını öneriyoruz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en


  Erasmus+ Staj Başvurusu

  • STAJ BAŞVURUSU İÇİN AÇIKLAMA
  • 2018-2019 ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ- İKİNCİ İLAN
  • 2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ- İLK İLAN
  • Erasmus+ 2019-2020 I. İlan Değerlendirme Sonuçları
  • Erasmus+ 2018-2019 II. İlan Değerlendirme Sonuçları

Erasmus+ Sonuçlar

19.04.2019’da ilan edilen listede TC Kimlik Numaralarında maddi hata olmuştur. Düzenlenmiş 22.04.2019 tarihli ilan listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Erasmus+ 2018-2019 bütçe döneminde açılan staj hareketliliği için II. İlanın değerlendirme süreci sonlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına buradan erişebilirsiniz.

Değerlendirme ve hibenin dağıtımı başvuru ilan metninde belirtildiği şekilde yapılmıştır. Başvuru yapan tüm öğrenciler içinden, başvuru dokümanlarını eksiksiz ve zamanında teslim eden, başarı sıralamasında en üstte olan 4 lisansüstü ve 11 lisans öğrencisi, hibeli olarak hareketliliğe hak kazanmış (toplam kotanın en fazla  %30’u lisansüstü olacak şekilde) ve asil aday öğrenci olarak ilan edilmiştir. Ancak listedeki yedek öğrenciler de Erasmus Ofisi’nin ilan edeceği prosedürleri tamamlamak kaydıyla, hibesiz olarak Erasmus+ kapsamında staj hareketliliğine gidebilirler.

Asil aday öğrencilerin 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 16:00’ya kadar tüm taraflarca imzalanmış LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS belgelerini ve başvuru aşamasında yazışma teslim etmişlerse imzalı kaşeli (ya da antetli) kabul mektuplarını Erasmus Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda bu öğrenciler, Erasmus+ staj hareketliliği kapsamında asil aday öğrenci olma haklarından feragat etmiş sayılacak ve yedek listesindeki öğrencilerle iletişime geçilecektir.

Önemli Not: Planlanan hareketlilik günleri 2019-2020 akademik takvimiyle çakışan lisans öğrencilerinin ITU Portal kayıtlarında problem yaşanmaması için prosedürel hazırlıklar yapılmaktadır. Kesinleşen prosedürler web sayfamızdan ilan edilecektir.