İTÜ LOGO
staj resim

26.04.2022

Vize başvuruları ile ilgili Almanya Büyükelçiliği tarafından hazırlanarak tarafımıza gönderilen bilgi notu ve vize başvuru evraklarına erişin.

Access the information note and visa application documents prepared by the German Embassy regarding visa applications.


06.09.2018

 Avrupa Komisyonu, Dijital Beceriler alanında Staj Faaliyetlerini desteklemek için staja ayrılan bütçeyi arttırdı. Bu eylemin arkasında Avrupa’daki firmaların ihtiyaçlarına uygun dijital becerilere sahip yeterince çalışan bulamıyor olmaları yatıyor. Daha detaylı bilgi ve bağlantılar için linleri -> (fact sheet ve Q&A) inceleyebilirsiniz.     

The European Commission has increased the internship budget to support Internship Activities in the field of Digital Skills. Behind this action lies the fact that there are vacancies for the jobs which requires digital skills in European companies. For more detailed information and links, you can review fact sheet and Q&A.

Not: Dijital beceriler içeren staj hareketliliğine başvurularda ayrıcalık tanınmayacaktır. Bu bilgilendirme farkındalık yaratmak için yapılmıştır.

 Note: Applying for an internship with a digital skill is not a privilege during the selection of the mobilites. This information was made to raise awareness.

01.06.2018

“Almanya’da Erasmus+ Staji düşünen öğrencilerin dikkatine:

    Almanya’da 1.1.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Ücret Kanun’u (MiLoG) uyarınca ülke genelinde asgari ücret uygulamasının geçerliliği sağlanmıştır. Bu kanun stajyerleri de genel itibariyle kapsamaktadır.

    Almanya’da Erasmus+ Staj programına katılmak isteyen Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları da bu kanun kapsamında yer almaktadır. Ancak Erasmus+ Staj Programı kapsamında bir işveren tarafından maaşın ödenmesi öngörülmemektedir.

    Erasmus+ Staj Programları kapsamındaki öğrenciler giderlerini daha çok AB tarafından finanse edilen burslarla ve kendi imkânlarıyla karşılamaktadır. Bu durumda asgari ücret zorunluluğunu yerine getirmesi gereken Erasmus+ Staj Programı öğrencilerinin vize başvurları reddedilmektedir.

İSTİSNA durumları (asgari ücret kanununun 22. Maddesi gereği)

– öğrenci okul, mesleki eğitim veya yükseköğrenim çerçevesinde staj yapma mecburiyetinde ise (zorunlu staj durumunda),

–öğrencinin oryantasyon amacıyla mesleki eğitim veya başlamak istediği yüksek öğrenim programı çerçevesinde 3 aya kadar staj yapması halinde,

– öğrencinin işveren ile daha öncesinde bu tür bir staj ilişkisi olmadıysa, mesleki veya yükseköğrenimine 3 ay kadar eşlik eden bir staj yapması halinde asgari ücret zorunluluğundan muafiyet sağlanmaktadır. “