İstanbul Teknik Üniversitesi, bilişim ve iletişim teknolojilerinin güncel olarak izlenmesi doğrultusunda tüm öğrencilerine ve akademik birimlerine, yaratıcı ve ortak çalışmalarda kullanılabilecek optimum bilişim altyapısını sağlamayı ve idari personellerin yürüttükleri çalışmalarda bilgi teknolojilerinin kullanılmasının en üst düzeye çıkartılmasını amaçlamaktadır.

Bilgi Teknolojileri altyapısı yazılım ve donanım olarak yeterli ve güncel olmakla beraber, altyapı üzerindeki geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda en önem verilen konu öğrencinin ve akademik ve idari personelin bu altyapının doğru ve etkin biçimde kullanabilmesi için gerekli olan bilişim kültürüne ve bilgi birikimine sahip olmasıdır. Tüm bu çalışmalar geleceğin esnek ve dinamik yapıdaki bilişim profesyonellerini yetiştirme ve onları bilgilerini güncelleyebilen bir düşünce yapısı ile donatma idealini taşımaktadır.

İTÜ, Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden 4 Gbps yurt dışı-yurt içi internet bağlantısına sahiptir. Aynı zamanda ULAKNET İstanbul'da bulunan ve diğer üniversitelerin ulusal ağa bağlanmasını sağlayan POP noktası olarak hizmet vermektedir. İTÜ-NET, omurga üzerinde 1-10 Gbps; kampüs genelindeki uç noktalarda ise 100Mbps-1Gbps'lik ağ bağlantılarına sahiptir. Kampüs genelinde IEEE'nin Cat-5e, Cat-6 ve Cat7 standartlarına uygun olarak data kablolaması yapılmıştır. İTÜNET genelinde yaklaşık 25.000 anlık aktif uç sayılmaktadır. İstanbul'da beş farklı yerdeki yerleşkelerimizde ve İTÜ KKTC'nin farklı alanlarında kurulan 900'den fazla erişim noktası ile kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

İTÜ olarak akademik ve idari personel ile birlikte tüm öğrencilerimize, etkinlik ya da çalışma gruplarına e-posta hizmeti sunularak toplamda 80.000'den fazla hesaba hizmet verilmektedir. Tüm İTÜ kullanıcılarının verilerine her yerden erişmelerini sağlayan KOVAN isminde bulut depolama hizmeti sunulmaktadır. Merkezi sisteme bağlı öğrenci laboratuvarlarında VDI teknolojisi ile çalışan 1200’den fazla PC hizmet vermektedir. VDI altyapısı üstünde şu anda 80’den fazla lisanslı, ücretsiz ya da açık kaynak yYaazılım öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bunlara ek olarak birimlerde hizmet veren 500 PC bulunmaktadır. İTÜ mensupları kendilerine özel WEB alanlarından kişisel web sayfalarını yayınlayabilmektedir. İTÜ içerisinde uzaktan eğitimle dersini anlatmak isteyen öğretim üyelerimiz için de TELEDERS isimli Adobe Connect altyapısını kullanan hizmetimiz sunulmaktadır.

2018 yılında “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikası alınmıştır. İTÜ bilgi sistemleri bir intranet olarak geliştirilmektedir. Yönetim bilgi sistemleri, 1998 yılından beri bilginin güvenliğine ve gizliliğine saygılı, şeffaf bir yönetime imkan verecek şekilde hizmet vermektedir. İTÜ`de bilgi sistemleri ile ilgili merkezlerimiz yardım ve destek anlamında 365 gün 24 saat çalışma ilkesiyle hizmet sunmaktadırlar.

 

Varlık Amacımız

Teknolojiyi tüm İTÜ personelinin ve öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için kullanmak.

Gelecek Hedefimiz
 • Üniversitedeki tüm yazılım sistemlerinin entegre çalışabilmesini sağlamak
 • Kurumsal bilgi sistemini ve kurumsal belleği tesis etmek
 • Veri ile yönetim için uygun altyapıyı kurmak
 • Kullanıcılarımıza daha yüksek kapasitelerde ve daha zengin hizmet yelpazesi sunmak
 • Yerleşkelerimizin her noktasında yüksek bantgenişliğinde kablosuz internet erişimi sunmak
 • Bilgi teknolojileri ile ilgili her türlü soru ve sorunlarında kullanıcılarımıza geniş kapsamlı tam destek verebilmek
Değerlerimiz
 • Kişisel bilgilerin mahremiyetine önem vermek
 • İnsana değer vermek
 • Teknolojiyi yakından izlemek ve uygulamak
 • Kesintisiz hizmet vermek
 • Katma değer oluşturmak
Görev Tanımı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve yaygınlaştırmak görevlerini yerine getirmektedir.

Bu amaçla temel görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Üniversitenin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması, kullanılması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması
 • Kullanıcıların bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanması için gerekli dokümantasyonu ve eğitimlerin hazırlanması ve bunların kullanıcıya ulaştırılması
 • Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Bilişim Sistemlerinin Kullanım Politikaları'nın hazırlanması ve uygulanması
 • Üniversite içi ve dışında elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması
 • Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik verinin güvenliğinin sağlanması
 • Eğitim ve ilintili hizmetleri oluşturan iş süreçlerinde bilgiyi otomasyona tabi tutarak, verimi artırıcı nitelikte yazılım çözümlerinin gerekli görüldüğü taktirde kendi insan kaynakları marifetiyle geliştirilmesi

İTÜ, bilgi teknolojilerinden öğretim ve araştırmalarda en fazla yararlanmayı kendine ilke olarak seçmiştir. Bu ilkenin gereği olarak tüm gelişmeler izlenmekte, kaynak yaratılarak öğrenci ve öğretim üyelerinin en yeni teknolojilerden yararlanmaları sağlanmaktadır.

İTÜ BİDB HAKKINDA

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?
BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanlardan oluşan ekibe katılmak ister misiniz?

Başvuruda Bulun